D. Konuralp PİRİNÇÇİ

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Genel Sekreteri

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Birim Yöneticisi

1982 Konya doğumlu olan D. Konuralp PİRİNÇÇİ, 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi tamamladı. Mezuniyeti sonrası bir süre çevre mühendisi olarak çalıştıktan sonra, 2009 yılında, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.de göreve başladı. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili konulardaki mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin oluşturulması ve kümelenme faaliyetleri gibi alanlarda çalışan PİRİNÇÇİ, 2018 yılından bu yana TSSK Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.