Basında TSSK

Basında TSSK

30 Ağustos 2017 tarihinde, Hürriyet Gazetesi ile birlikte yurt genelinde “Savunma ve Havacılık Sanayi” Özel Gazetesi yayımlandı. Yayımlanan bu gazetede, TSSK’nın sunduğu hizmetler ve yapılanması, yürütülen AR-GE çalışmaları, bünyesindeki firmalar ve firmaların başarılarına yer verildi.

Türkiye’de son yıllarda savunma sanayiinde hayata geçen pek çok projede ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) firmalarının büyük katkısı var. Türkiye’nin ilk orta irtifa insansız hava aracı ANKA’da, ülkemizin ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK’ta, ilk modern tankı ALTAY’da, ilk milli gemisi MİLGEM’de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK 2’de ODTÜ Teknokent TSSK üyesi firmalar tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılıyor.  

Hürriyet Gazetesi’nin yanı sıra Milliyet Gazetesinde de başarılarını ve etkinliklerini duyuran TSSK, 2018 yılında da gerçekleştireceği projeler ve etkinlikler ile bünyesindeki firmalara faydalı hizmet sağlayacaktır.

ODTÜ TEKNOKENT’te Savunma Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (SATGEB) kurulması ile birlikte Aselsan, Havelsan, TAI gibi sektörün büyük ana yüklenicilerinin Ar-Ge birimleri de ODTÜ TEKNOKENT’te yer alıyor. TSSK bünyesinde insanlı ve insansız araç, ileri malzeme, KBRN teknolojileri, koruyucu araç ve malzeme teknolojilerinin yanı sıra, insan-makine ara yüzü, kodlama ve şifreleme, elektronik zeka sistemleri, simulasyon sistemleri, elektronik ve bilgi sistemleri ile birlikte test, kalibrasyon, modelleme ve bakım gibi çok çeşitli mühendislik hizmetlerini sağlayan ana yükleniciler ile küçük ve orta ölçekli şirketler faaliyetlerini sürdürüyor. Kümelenmenin itici gücünü üniversite, sanayi ve araştırma arasındaki sinerji ile gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri oluştururken, TSSK üyesi firmalarda yaklaşık 2.500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor ve savunma sanayiine dönük olarak yaklaşık 500 aktif Ar-Ge projesi yürütülüyor.