Güvenli Gelecek

Kümelenmenin itici gücünü üniversite, sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki sinerji ile gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri oluşturmaktadır.