Ali İhsan ASLAN

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi

Savunma Projeleri İş Geliştirme Müdürü Ortana Elektronik A.Ş.