Deniz İpekkan

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi

SimBT Finans ve Sözleşme Yönetimi Müdürü

1996, Ankara doğumlu olan Deniz İPEKKAN, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi İktisat
Bölümü’nden aldı.
2019 yılında Ürün Yönetimi ve Finans Uzmanı olarak SimBT şirketinde çalışmaya
başlamıştır. Burada CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu), sözleşme yönetimi ve iş
geliştirme gibi önemli görevlerde bulundu. Aynı şirkette 2023 yılından itibaren Finans ve
Sözleşme Yönetimi Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
2023 yılının mayıs ayından itibaren Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)
Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.