TSSK 6. Proje Pazarı

TSSK 6. Proje Pazarı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteği, T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve SASAD iş birliğiyle, ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve TSSK tarafından 2019 yılında altıncısı düzenlenecek olan Proje Pazarı etkinliğinin amacı; savunma sanayi sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların aralarındaki ilişki ve iletişimi geliştirerek, bir arada daha çok projeye imza atmalarına, yerli ürün, çözüm ve hizmetlerin arttırılmasına, var olan endüstriyel kaynakların etkin kullanılmasına, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasına, uluslararası pazarlara açılma ve ihracatın arttırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla, ODTÜ ve bölgedeki diğer Teknokent’lerde yer alan veya kendi bünyesinde Ar-Ge Merkezi barındıran teknoloji geliştirme ve Ar-Ge odaklı savunma sanayi firmaları ile savunma sanayii kuruluşlarının birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamaya, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttırmaya, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin yaratmaya yönelik olarak 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen TSSK Proje Pazarı’nın bu yılki ana teması “yerlileştirme” ve “ihracat” olarak belirlenmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi Etkinliği

Milli Savunma Üniversitesi Etkinliği

TSSK olarak, 4 Mayıs 2018 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Savunma Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans öğrencilerini ve değerli hocalarını ağırladık. MSÜ’nün Türk Savunma endüstrisinde yer alan bazı temel kurum ve kuruluşlar ve faaliyetleri hakkında yerinde bilgi almak için düzenledikleri bu gezilerinde, bizler de ODTÜ TEKNOKENT İkizler Konferans Salonu’nda hem ODTÜ TEKNOKENT’i hem de TSSK’yı anlattık. Etkinliğimize TSSK üyesi olan ETA ve SDT firmalarımızın

  • Ülke Ekonomisine ve Savunma Sanayine Katkıları,
  • Tamamlanan ve Süregelen ARGE Faaliyetleri ve Önemli Projeleri,
  • Alan ile İlgili Alınmış Patentleri

konularına yönelik gerçekleştirmiş oldukları sunumlarla devam ettik.